Szkolenie online

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw

Terminy szkolenia

12-13 listopada 2020 Katowice
Hotel Novotel Centrum Katowice****
16-17 listopada 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting

Opis szkolenia i cel

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za logistykę w obszarze dystrybucji, osób na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych zajmujących się szeroko rozumianą dystrybucją (także handlowców), jak również dla osób, które planują w przyszłości objąć takie stanowiska. Akcent położony jest na logistyczne aspekty dystrybucji – szkolenie oferuje przegląd wybranych metod, narzędzi i technik, które ułatwiają planowanie, organizację, realizowanie i kontrolowanie procesów logistycznych w dystrybucji. Zadaniem uczestników w trakcie szkolenia będzie m.in. przeanalizowanie poszczególnych faz procesu realizacji zamówienia. Szczególnie dużo miejsca poświęcono problematyce oferowania pożądanego przez klientów poziomu obsługi logistycznej oraz sterowania zapasami jako procesów kluczowych w dystrybucji a jednocześnie istotnych z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa. Uczestnicy mają okazję dokładnie przeanalizować elementy obsługi logistycznej, nauczyć się ich mierzenia i standaryzacji. Nauczą się też całego wachlarza technik optymalizacji zapasów z uwzględnieniem wskazań odnośnie ich stosowania w systemach ERP. Szkolenie obejmuje też wybrane aspekty planowania gospodarki magazynowej i transportu w sferze dystrybucji z uwzględnieniem kosztów tych procesów, ale także wskazaniem potencjalnych możliwości wykorzystania ich jako czynników przewagi konkurencyjnej na rynku.

Korzyści dla uczestników

 • zrozumienie znaczenia kluczowych procesów logistycznych dla skutecznej dystrybucji i efektywności całego przedsiębiorstwa,
 • nauczenie się systemowego podejścia do kształtowania poziomu obsługi klienta oraz metod jego pomiaru i standaryzacji,
 • nauczenie się rozpoznawania charakteru popytu i dopasowywania najlepszych metod jego zaspokajania,
 • poznanie metod planowania i optymalizacji dostaw z uwzględnieniem ich kosztowych aspektów,
 • poznanie metod analizy kosztów logistycznych generowanych w procesach dystrybucji.

Metody szkolenia

 • wykłady wprowadzające z dyskusją z uczestnikami,
 • analizy studiów przypadków,
 • analizy ilościowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego,
 • ćwiczenia w podgrupach.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Program szkolenia

 1. Rola logistyki w dystrybucji:
  • istota i funkcje dystrybucji,
  • koordynacja dystrybucji – rodzaje, funkcje oraz zalety i wady kanałów dystrybucji,
  • istota logistyki i główne zasady „myślenia w kategoriach logistycznych”,
  • znaczenie logistycznego wsparcia systemu dystrybucji,
  • wpływ działań logistycznych w sferze dystrybucji na efektywność przedsiębiorstwa.
 2. Realizacja zamówień klientów jako kluczowy proces w systemie dystrybucji:
  • przebieg realizacji zamówienia,
  • znaczenie analizy cyklu realizacji zamówienia,
  • analiza zyskowności klienta z uwzględnieniem kosztów logistycznych,
  • przegląd elementów logistycznej obsługi klienta,
  • ustalanie pożądanego poziomu obsługi klienta,
  • segmentacja rynku zbytu na potrzeby lepszego dopasowania obsługi logistycznej,
  • standaryzacja logistycznej obsługi klienta,
  • proste i złożone mierniki obsługi logistycznej.
 3. Sterowanie zapasami w systemie dystrybucji:
  • znaczenie zapasów w obsłudze logistycznej,
  • rodzaje i koszty zapasów,
  • rodzaje popytu,
  • analiza profilu popytu jako punkt wyjścia w ustalaniu zapotrzebowania na zapasy,
  • podstawowe parametry popytu,
  • systemy sterowania zapasami w łańcuchu dostaw,
  • metody planowania i optymalizacji dostaw w systemie dystrybucji.
 4. Planowanie składowania i przemieszczania dóbr w kanałach dystrybucji:
  • problemy związane z gospodarką magazynową w sferze dystrybucji,
  • analiza kosztów magazynowania,
  • problemy związane z transportem w sferze dystrybucji,
  • planowanie transportu w sferze dystrybucji,
  • analiza kosztów transportu.
 

Harmonogram

Harmonogram Dzień 1 Dzień 2
Rejestracja uczestników 9:45 - 10:00  
Zajęcia 10:00 - 11:00 9:00 - 11:00
Przerwa 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
Zajęcia 11:15 - 13:00 11:15 - 13:00
Obiad 13:00 - 13:45 13:00 - 13:45
Zajęcia 13:45 - 15:00 13:45 - 15:00
Przerwa 15:00 - 15:10 15:00 - 15:10
Zajęcia 15:10 - 17:00 15:10 - 16:00

Formularz kontaktowy

Pobierz ofertę

pobierz ofertę:PDFDOC