Szkolenie online

Szkolenie online: AgilePM® & AgileBA® Foundation - szkolenie akredytowane

Szkolenie online: AgilePM® & AgileBA® Foundation - szkolenie akredytowane

Terminy szkolenia

2-4 grudnia 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting
16-18 grudnia 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting

Informacje dodatkowe

 • Formuła szkolenia online

Szkolenie realizowane jest w formule online. Uczestnicy za pośrednictwem wygenerowanego przez trenera zaproszenia online, dołączają się do wirtualnej sali. Przebieg szkolenia jest bardzo zbliżony do szkolenia stacjonarnego. Uczestnicy mogą zadawać trenerowi pytania, dzięki czemu tzachowana jest pełna interaktywność. Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy, którzy zdecydowali się na zdawanie egzaminów, będą w nich uczestniczyli także w formule online na platformie instytutu egzaminacyjnego. Podczas trwania szkolenia, mają Państwo zapewnioną obsługę techniczną, gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy. Wszystkie materiały szkoleniowe (pracę przed kursem oraz specjalnie przygotowaną przez ekspertów książke, która jest sukcesywnie przerabiana podczas szkolenia online) otrzymują Państwo w postaci pliku PDF. Istnieje możliwość zamówienia ksiażki w formie papierowej za dodatkową opłatą (patrz. dodatki do szkolenia). Szkolenie występuje także w formie stacjonarnej. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi terminami na stronie  Stacjonarne szkolenie AgilePM & AgileBA Foundation

 • Egzamin

• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation lub/i AgileBA® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyk Agile – APMG). Kwoty za egzamin są dodatkowe i wynoszą 750 zł netto za AgilePM® i 750 zł netto za AgileBA®. Przy rejestracji należy zaznaczyć, które egzaminy chce się zdawać - wartość zamówienia zostanie automatycznie zwiększona o wartość egzaminu
• Każdy uczestnik może zdecydować czy i jakie chce zdawać egzaminy. Można zdawać sam AgilePM® Foundation, sam AgileBA® Foundation lub oba jednocześnie.

 • PDU (Professional Development Units)

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują (Professional Development Units):  30 punktów PDU  

Progress Project jest w gronie PMI R.E.P. Registered Education Provide. Jesteśmy organizacją o statusie R.E.P.s sprawdzoną i zatwierdzoną jako dostawcy szkoleń z zarządzania projektami przez Project Management Institute (PMI). 
Link do katalogu PMI: https://ccrs.pmi.org/search/provider/1000004925

Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Opis szkolenia i cel

Szkolenie AgilePM® & AgileBA® nie jest szkoleniem wyłącznie dla Kierowników Projektów oraz Analityków Biznesowych. Jest to kurs dla wszystkich, którzy podejmują wyzwania w projektach o różnych rolach:

 • biznesowych i technicznych,
 • wyższych rangą managerów, którzy ukierunkowują ogólne wymagania projektu,
 • członków zespołu skupionych na szczegółach projektu

AgilePM® jest bardzo popularną metodyką precyzyjnego zarządzania projektami opracowaną i utrzymywaną przez Agile Business Consortium. To prawdziwy Agile prezentujący filozofię efektywnego działania projektowego, poznanie filarów procesu, zasad, produktów i praktyk, które wyrastają z gruntu zdrowego rozsądku i pragmatyzmu, na którym zorientowana na cel metodyka ta stoi. Osadzony jest na pryncypiach, które powinny znaleźć zastosowanie w każdym projekcie, by prowadzić i wzmocnić szanse uzyskania sukcesu.


AgileBA® to zbiór wskazówek i dobrych praktyk zastosowania metod analizy biznesowej w zwinnych projektach. Akcentuje rolę i umiejętności Analityka Biznesowego w projekcie w różnych momentach jego cyklu życia. Bardzo dużo porad dotyczy zastosowania modelowania, prototypowania oraz facylitacji warsztatowej w komunikacji projektowej.
 

Zauważyliśmy, że sukces projektu zależy od praktycznego zastosowania dwóch powyżej wymienionych dyscyplin wiedzy. Dopiero gdy projekt jest poprawnie zarządzany i we właściwy sposób zastosowano w nim analizę biznesową, możemy spodziewać się sukcesu.
Udało nam się zintegrować AgilePM® i AgileBA® w jednym szkoleniu. Było to możliwe gdyż, pewne mechanizmy są wspólne dla obydwu dyscyplin i muszą być zrozumiane zarówno przez kierującego projektem jak i prowadzącego analizę biznesową. Pewne obszary wiedzy są różne ale jesteśmy przekonani, że po tym szkoleniu zarówno Kierownik Projektu, Analityk Biznesowy jak i wszyscy uczestniczący projektu będą rozumieli znaczenie współpracy i metodycznego działania.

Korzyści dla uczestników

•    zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach,
•    zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt,
•    zrozumienie i zdefiniowanie ról projektowych zgodnie z metodyką Agile,
•    umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami,
•    poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie,
•    umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji,
•    poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów,
•    poznanie różnych stylów, którymi można zarządzać projekty,
•    zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym,
•    umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektem,
•    umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi,
•    umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach,
•    zdobycie międzynarodowego certyfikatu Agile.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do kursu.
 2. Wprowadzenie do Agile:
  • Ład P3: portfel, program, projekt,
  • wynik, potencjał, umożliwienie, rezultat, korzyść,
  • aspekty zarządzania projektem,
  • problemy w projektach tradycyjnych,
  • historia Agile - Manifest Agile,
  • Agile vs. Waterfall,
  • aspekty zarządzania projektem Agile.
 3. Podstawy AgilePM®:
  • świątynia DSDM,
  • filozofia i etos,
  • pryncypia,
  • ludzie,
  • proces,
  • produkty,
  • praktyki.
 4.  Podstawy AgileBA®:
  • holistyczne spojrzenie na biznes (organizacja, proces, ludzie, technologia),
  • analiza wewnętrzna (SWOT, TOWS, MOST, Audyt Zasobów),
  • analiza zewnętrzna (PESTLE, 5 Sił Portera),
  • analiza Łańcucha Wartości,
  • myślenie Lean,
  •  implementowanie strategii organizacji (Model 7S McKinseya, Zrównoważona Karta Wyników Biznesowych),
  •  analiza Interesariuszy (RACI/RASCI, Macierz Wpływu i Zainteresowania).
 5. Interesariusze, role i odpowiedzialności:
  • kategorie interesariuszy projektu,
  • role DSDM wg Kategorii,
  • role DSDM wg Interesów,
  •  projekty wielu organizacji,
  • umocowanie i eskalacja.
 6. Ludzie, zespoły i interakcje:
  • ważność komunikacji i współpracy,
  • ingredienty efektywnej współpracy,
  • organizacyjne bariery dla współpracy,
  • kultura wsparcia vs. kultura obwiniania,
  • style zarządzania: tradycyjny i Agile.
 7. Ćwiczenie: Organizacja projektu.
 8. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.

 

Dzień 2

 1. Przygotowanie do sukcesu:
  • pozycjonowanie projektu do sukcesu,
  • instrumentalne czynniki sukcesu Agile,
  • kwestionariusz Podejścia do Projektu.
 2. Proces i produkty DSDM:
  • fazy cyklu życia DSDM,
  • produkty w cyklu życia DSDM.
 3. Planowanie i kontrola:
  • koncepcje planowania projektu,
  • koncepcje testowania,
  • koncepcje testowania i kontroli.
 4. Ćwiczenie: Cykl życia projektu DSDM.
 5. Stosowanie Timeboxów i Rozwój Iteracyjny:
  • koncepcja Timeboxa,
  • formaty/style Timeboxów,
  • codzienny Stand-up,
  • tablica Zespołu,
  • koncepcja Rozwoju Iteracyjnego,
  • Agile BA® w Timeboxie i Rozwoju Iteracyjnym.
 6. Wymagania.
  • co to jest wymaganie,
  • kategorie wymagań,
  • co to jest Historyjka Użytkownika,
  • hierarchia Historyjek Użytkownika,
  • karta Historyjki Użytkownika,
  • inżynieria wymagań (elicytacja, analiza, walidacja, zarządzanie i dokumentacja),
  • typy wiedzy i sposoby pozyskania,
  • wymagania w cyklu życia DSDM.
 7. Uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja:
  • uzasadnienie Biznesowe projektu, programu i strategii,
  • zawartość Uzasadnienia Biznesowego,
  • uzasadnienie Biznesowe w Agile,
  • priorytetyzacja MoSCoW,
  • scenariusze Uzasadnienia Biznesowego,
  • model Kano,
  • uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja w cyklu życia DSDM.
 8. Ćwiczenie: Produkty DSDM.
 9. Ćwiczenie: Kwestionariusz Podejścia do Projektu.
 10. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.


Dzień 3

 1. Szacowanie:
  • czym jest szacowanie,
  • szacowanie w Agile,
  • szacowanie z góry i z dołu,
  • poket do Planowania,
  • szacowanie w cyklu życia DSDM.
 2. Ryzyko:
  • proces zarządzania ryzykiem,
  • ryzyka tradycyjne,
  • ryzyka Agile,
  • jak DSDM pomaga w łagodzeniu ryzyk,
  • zarządzanie ryzykiem w cyklu zycia DSDM.
 3. Jakość:
  • jakość Rozwiązania,
  • jakość Procesu,
  • koncepcje Utrzymywalności,
  • zarządzanie jakością w cyklu życia DSDM.
 4. Ćwiczenie: Dopasuj do procesu DSDM.
 5. Warsztaty:
  • koncepcja Warsztatu Facylitowanego,
  • cechy Warsztatów Facylitowanych,
  • czynniki Sukcesu dla Warsztatów Facylitowanych,
  • role w Warsztacie Facylitowanym,
  • warsztaty w cyklu życia DSDM.
 6. Modelowanie:
  • dlaczego stosować modelowanie,
  • modelowanie a Pryncypia DSDM,
  • modelowanie „Jak jest” i „Jak ma być”,
  • perspektywy modelowania,
  • prototypowanie,
  • przegląd modeli,
  • modelowanie w cyklu życia DSDM.
 7. Podsumowanie szkolenia.
 8. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.

 

 

Uczestnicy, któzy zdecydowali się na zdawanie egzaminów otrzymują Voucher, któy mogą wykorzystać w dowolnym momencie przez okres roku. Egzamin AgilePM® Foundation trwa 40 minut i składa się z 50 pytań. Do zdania egzmainu wymagane jest uzyskanie 50% punktów.Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku AgileBA® Foundation  Uczestnik podczas zamawiania egzaminu może zdecydować w jakim jezyku chce zdawać egzamin. Certyfikat AgilePM® Foundation oraz AgileBA® Foundation przyznawane są bezterminowo.

 

 

AgilePM® i AgileBA® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium.
Logo The APMG-International Swirl AgilePM i AgileBA są znakami handlowymi APM Group Limited.

 

Formularz kontaktowy

Pobierz ofertę

pobierz ofertę:PDFDOC