Szkolenie online

Szkolenie online: Business Economics for IT Specialist

Szkolenie online: Business Economics for IT Specialist

Terminy szkolenia

23-25 listopada 2020 OnlineEN
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting
5-7 grudnia 2020 OnlineEN
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting

Informacje dodatkowe

Uwaga! Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w języku angielskim.

Opis szkolenia i cel

Program szkolenia rozpisany został modułowo, aby osiągnąć jak najefektywniej osiągnąć cele i EBC * L  na poziomie  A.

Ogólne cele szkolenia:

  1. Zbudowanie wspólnego „ekonomicznego” języka dla menedżerów i specjalistów z różnych obszarów biznesowych
  2. Zwiększenie wiedzy eksperckiej i umiejętności specjalistów oraz menedżerów, dzięki zrozumieniu podstaw ekonomii i i działań przy podejmowaniu decyzji lub propozycji ulepszeń.
  3. Zagwarantowanie poziomu wiedzy i umiejętności ekonomicznych pozwolających na uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu EBC * L na poziomie A.

Czas trwania szkolenia: 30 godzin
Formy nauki:

  • Zajęcia prowadzone przez eksperta w dzidzinie ekonomii i IT
  • Materiały do nauki,
  • 16 testów
  • Case study
  • Ćwiczenia
  • 2 próbki testów egzaminacyjnych
  • Egzamin końcowy

Program szkolenia

Moduł 1: Zrozumienie raportów finansowych - język, struktura, relacja logiczna

1.1 Zasady rachunkowości.

1.2 Terminologia rachunkowości stosowana w sprawozdaniach finansowych

1.3 Bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne - relacje i struktura logiczna.

1.4 Koszty inwestycyjne i operacyjne.

Moduł 2: Kategorie kosztów i metody ustalania cen

2.1 Kategorie kosztów: funkcjonalne, zmienne i stałe, bezpośrednie, pośrednie, istotne, nieistotne dla kalkulacji kosztów projektu.

2.2 Wprowadzenie i stosowanie „metody pomocy”.

2.3 Centra odpowiedzialności: centra kosztów i zysków.

2.4 Koszt sprzedaży, koszt sprzedanych towarów i pełna absorpcja kosztów.

2.5 Metody wyceny. Czynniki wpływające na ustalanie ceny. Elastyczne ceny

Moduł 3. Cele i środki finansowe. Wprowadzenie wskaźników finansowych. Wskaźniki porównawcze: bieżąca płynność, szybka płynność, ROS, ROCE, ROE, ROI, Gearing, Dług itp.

3.1 Cykl życia organizacji i ich produktów / usług.

3.2 Analiza finansowa oparta na grupach wskaźników: płynności, rentowności, wydajności, wypłacalności

3.3 Interpretacja wskaźników finansowych. Benchmarking

3.4 Obliczanie przepływów pieniężnych za pomocą „metody pośredniej”. Pozycja gotówkowa organizacji

Formularz kontaktowy

Pobierz ofertę

pobierz ofertę:PDFDOC