Szkolenie online

Szkolenie online: Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Szkolenie online: Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Terminy szkolenia

4-5 listopada 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting

Informacje dodatkowe

 • Szkolenie on-line będzie realizowane na platformie Zoom Meetings. 
 • Zajęcia prowadzone 1:1 czyli jeden trener – jeden uczestnik.
 • Bloki Online 3 x 1,5 h x 2 dni. 
 • Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu szkolenia.

Opis szkolenia i cel

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie osobom pracującym w dziale logistyki praktycznych narzędzi przydatnych w codziennej pracy. Narzędzia te pokażą, jak wprowadzać dane, aby uzyskiwać więcej informacji, a co za tym idzie poprawić efektywność wykonywanych zadań. Uczestnicy nauczą się jak korzystając z możliwości oferowanych przez MS Excel, przyspieszyć pracę w zakresie przygotowania i analizy danych, a także jak liczyć i analizować wskaźniki efektywności i kosztów przy użyciu arkusza Excel.

Korzyści dla uczestników

 • wykorzystania najbardziej potrzebnych formuł i funkcjonalności dostępnych w Excelu,
 • budowania formuł wielokrotnie złożonych, co umożliwia dużo dokładniejszą analizę danych,
 • szybkiej analizy dużych zbiorów danych i wyciągania z nich odpowiednich wniosków,
 • budowy systemów raportowania dla podwładnych oraz raportów dla przełożonych.
   

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest on-line metodą warsztatową z wykorzystaniem analizy zastosowań i szablonów - uczestnicy, pracując na komputerach/laptopach własnych, rozwiązują praktyczne zadania związane z zastosowaniem  MS Excel w obszarze logistyki.  

Program szkolenia

 1. Analiza ekonomiczna procesów logistycznych – budowanie mierników przy użyciu funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel - funkcje matematyczne, logiczne, tekstowe, daty, statystyczne, wyszukiwania, tworzenie i wykorzystanie nazw w formułach: 
  • analiza wielkości, dynamiki i struktury zakupu,
  • wskaźniki produktywności zapasów,
  • analiza przydatności i kompletności zapasów,
  • analiza kosztów logistycznych,
  • analiza sprzedaży utraconej.
 2. Analiza zachowania się mierników logistycznych w czasie – dynamiczna analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej - zasady budowy i działania tabeli przestawnej: 
  • analiza dużych baz danych przy użyciu tabeli przestawnej,
  • porównanie wskaźników w czasie,
  • analizy i porównania cen zakupu,
  • kalkulacje i analizy wielowalutowe,
  • analizy w obszarze transportu.
 3. Przykładowe raporty logistyczne - budżetowe i operacyjne - z zastosowaniem formatowania warunkowego oraz sprawdzenia poprawności danych: 
  • raporty bieżące,
  • raporty skumulowane,
  • raporty o wyjątkach.
 4. Graficzne ujęcie danych w raportach: 
  • wykresy standardowe i niestandardowe,
  • wykresy przebiegu w czasie,
  • zastosowanie ikonografiki do prezentacji danych.
    

Formularz kontaktowy

Pobierz ofertę

pobierz ofertę:PDFDOC