Szkolenie online

Szkolenie online: PRINCE2® Foundation - szkolenie akredytowane z egzaminem

Szkolenie online: PRINCE2® Foundation - szkolenie akredytowane z egzaminem

Terminy szkolenia

2-4 listopada 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting
16-18 listopada 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting
16-18 grudnia 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting

Informacje dodatkowe

 • Obowiązek uczestnictwa w egzaminie (egzamin online)

Od 1 listopada 2019 roku, zgodnie z decyzją AXELOS,  szkolenia PRINCE2® Foundation mogą być sprzedawane wyłącznie z egzaminem. Kwota egzaminu (850 zł) jest doliczona do ceny szkolenia. Egzamin jest przeprowadzany w formie online.

 • Formuła szkolenia online

Szkolenie realizowane jest w formule online. Uczestnicy za pośrednictwem wygenerowanego przez trenera zaproszenia online, dołączają się do wirtualnej sali. Przebieg szkolenia jest bardzo zbliżony do szkolenia stacjonarnego. Uczestnicy mogą zadawać trenerowi pytania, dzięki czemu zachowana jest pełna interaktywność. Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą zdawali międzynarodowy egzamin także w formule online, na platformie instytutu egzaminacyjnego. Podczas trwania szkolenia, mają Państwo zapewnioną obsługę techniczną, gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy. Wszystkie materiały szkoleniowe (pracę przed kursem oraz specjalnie przygotowaną przez ekspertów książke, która jest sukcesywnie przerabiana podczas szkolenia online) otrzymują Państwo w postaci pliku PDF. Istnieje możliwość zamówienia ksiażki w formie papierowej za dodatkową opłatą (patrz. dodatki do szkolenia). Szkolenie występuje także w formie stacjonarnej. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi terminami na stronie  Stacjonarne szkolenie PRINCE2 Foundation

 • PDU (Professional Development Units)

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują (Professional Development Units):  30 punktów PDU  

Progress Project jest w gronie PMI R.E.P. Registered Education Provide. Jesteśmy organizacją o statusie R.E.P.s sprawdzoną i zatwierdzoną jako dostawcy szkoleń z zarządzania projektami przez Project Management Institute (PMI). 
Link do katalogu PMI: https://ccrs.pmi.org/search/provider/1000004925

Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Opis szkolenia i cel

Szkolenie PRINCE2® Foundation wydaje się być obowiązkową pozycją edukacyjną dla każdego. Nie tylko dla Kierowników Projektów, członków Komitetu Sterującego, czy Kierowników Zespołów, ale dosłownie dla wszystkich, którzy mają coś wspólnego z projektami np.: uczestniczą w nich, znajdują się pod ich wpływem lub też podejmują decyzje na poziomie wyższego kierownictwa. W dzisiejszych czasach dynamicznych zmian biznesowych, jedną z wielu zalet jest posiadanie wiedzy na temat tej metodyki, która jest oficjalnym standardem zarządzania projektami w Zjednoczonym Królestwie sektora komercyjnego i publicznego.

PRINCE2®  to bardzo elastyczna metodyka zarządzania wszystkimi rodzajami projektów. Opracowana z potrzeby poprawienia skuteczności projektów państwowych. Pojawiła się w pierwotnej wersji pod nazwą PROMPT (Project Resource Organisation Management Planning Techniques), następnie usprawniona jako PRINCE® i wreszcie stała się PRINCE2®. Od tej pory systematycznie aktualizowana jako PRINCE2® jednak ze wskazaniem roku wydania (2002, 2005, 2009, 2017).  PRINCE2® w rozwinięciu oznacza PRojects IN Controlled Enviroments. Jest to międzynarodowy bestseller ponieważ wprowadza wspólny język, którym posługują się wszyscy uczestniczący projektu, dzięki czemu w ten sam sposób rozumieją i posługują się pojęciami specjalistycznymi. Sama metodyka jest bardzo elastyczna i skalowalna oraz czytelnie definiuje cykl życia projektu, jeszcze od fazy jego przygotowywania poprzez kolejne etapy zarządcze aż do momentu zamknięcia projektu. W środowisku PRINCE2® wszyscy uczestniczący projektu mają konkretnie przypisane role i obowiązki – wiadomo kto podejmuje decyzje a kto ma delegowaną pracę do wykonania. Jest także przepisem na sukces przedsięwzięcia, gdzie sukces rozumiany jest jako osiągnięcie założonych korzyści biznesowych. Elastyczność pozwala na zastosowanie jej w bardzo biurokratycznym,  stylu kaskadowym (Waterfall) jak i bardzo zwinnym podejściu (Agile). Ten wspomniany przepis na sukces składa się z 21 ogólnych elementów. Są to:
•    7 pryncypiów (nakazów), które muszą być bezwzględnie zastosowane i przestrzegane w całym projekcie,
•    7 procesów tworzących cykl życia projektu,
•    7 tematów – obszarów zarządzania, które musza być właściwie zastosowane w każdym procesie projektowym.

Z procesami i tematami ściśle powiązanych jest 26 produktów zarządczych oraz konieczne dostosowanie metodyki do kontekstu projektu. Wspomniane produkty mogą przyjąć formę obszernych dokumentów, notatek lub nawet krótkich ustaleń projektowych. Metodyka ma uporządkowany i formalny charakter, dlatego cieszy się ogromnym powodzeniem wykorzystywana przy realizacji złożonych przedsięwzięć. Patrząc z drugiej strony jest uniwersalną i elastyczną metodą, używaną z ogromnym sukcesem w projektach zarówno małej jak i złożonej skali. Przede wszystkim koncentruje się korzyściach jakie ma dać tworzony projekt. PRINCE2®  rozwija sztukę analitycznego, eksperckiego analizowania każdego projektu. Jest metodą, którą każdy uczestnik szkolenia może swobodnie opanować.

PRINCE2®, MSP®, P3O®,  ITIL®,  są zarejestrowanymi znakami handlowymi AXELOS Limited, używanymi za zezwoleniem AXELOS Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.  Logo Swirl™ jest znakiem handlowym AXELOS Limited, używanym za zezwoleniem AXELOS Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Progress Project jest znakiem handlowym Progress Project.

Korzyści dla uczestników

•    możliwe zdobycie międzynarodowego certyfikatu – PRINCE2® Foundation,
•    uczestnicy zapoznawani są zarówno z polską jaki i angielską terminologią fachową,
•    pełne zapoznanie się z anatomią projektu,
•    zrozumienie jak stosować PRINCE2® w stylu kaskadowym (Waterfall) jak i zwinnym (Agile),
•    praktyczne wskazówki zastosowania w organizacjach,
•    bogaty materiał wprowadzający,
•    moduły slajdowe podsumowywane przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi,
•    dodatkowe autorskie zestawy pytań egzaminacyjnych,
•    praktyczne ćwiczenia na atrakcyjnym scenariuszu.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do kursu.
 2. Wprowadzenie do zarządzania projektami:
  •  Ład zmiany biznesowej i model P3M3,
  • Projekt, program, portfel,
  •  Charakterystyczne cechy projektu,
  • Agile (zwinny) vs. Waterfall (tradycyjny kaskadowy).
 3. Przegląd PRINCE2®:
  • Struktura PRINCE2®,
  • Pryncypia,
  • Tematy,
  • Procesy,
  • Dostosowanie i wdrożenie PRINCE2® – minimalne wymagania.
 4. Proces przygotowanie projektu:
  • Ćwiczenie: Produkty PP.
 5. Temat organizacja.
 6. Temat uzasadnienie biznesowe.
 7. Praca domowa:
  • Przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation.

 

Dzień 2

 1. Podsumowanie pracy domowej.
 2. Proces zarządzanie strategiczne projektem.
 3. Proces inicjowanie projektu.
 4. Temat plany:
  • Ćwiczenie: Plan etapu.
 5.  Proces zarządzanie końcem etapu:
  • Ćwiczenie: Koniec etapu zarządczego.
 6. Temat zmiana.
 7. Temat ryzyko.
 8. Praca domowa:
  • Przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation.

 

Dzień 3

 1. Podsumowanie pracy domowej.
 2. Proces sterowanie etapem.
 3. Proces zarządzanie dostarczaniem produktów:
  • Ćwiczenie: Dopasuj do modelu PRINCE2®.
 4. Temat jakość.
 5. Temat postępy:
  • Ćwiczenie: Postępy (opcjonalne).
 6. Proces zamykanie projektu.
 7. Podsumowanie szkolenia.

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują Voucher na egzamin, który mogą wykorzystać w dowolnym momencie przez okres roku. Egzamin PRINCE2® Foundation trwa 60 minut. Uczestnik podczas zamawiania egzaminu może zdecydować w jakim jezyku chce zdawać egzamin. Certyfikat PRINCE2® Foundation  przyznawany jest bezterminowo.

 

Formularz kontaktowy

Pobierz ofertę

pobierz ofertę:PDFDOC