Szkolenie online

Szkolenie online: PRINCE2® Practitioner - szkolenie akredytowane z egzaminem

Szkolenie online: PRINCE2® Practitioner - szkolenie akredytowane z egzaminem

Terminy szkolenia

5-6 listopada 2020 OnlineEN
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting
30 lis - 1 gru 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting

Informacje dodatkowe

 • Obowiązek uczestnictwa w egzaminie (egzamin online)

Od 1 listopada 2019 roku, zgodnie z decyzją AXELOS,  szkolenia PRINCE2® Practicioner mogą być sprzedawane wyłącznie z egzaminem. Kwota egzaminu (1200 zł) jest doliczona do ceny szkolenia. Egzamin jest przeprowadzany w formie online.

 • Formuła szkolenia online

Szkolenie realizowane jest w formule online. Uczestnicy za pośrednictwem wygenerowanego przez trenera zaproszenia online, dołączają się do wirtualnej sali. Przebieg szkolenia jest bardzo zbliżony do szkolenia stacjonarnego. Uczestnicy mogą zadawać trenerowi pytania, dzięki czemu zachowana jest pełna interaktywność. Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą zdawali międzynarodowy egzamin także w formule online, na platformie instytutu egzaminacyjnego. Podczas trwania szkolenia, mają Państwo zapewnioną obsługę techniczną, gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy. Wszystkie materiały szkoleniowe (pracę przed kursem oraz specjalnie przygotowaną przez ekspertów książke, która jest sukcesywnie przerabiana podczas szkolenia online) otrzymują Państwo w postaci pliku PDF. Istnieje możliwość zamówienia ksiażki w formie papierowej za dodatkową opłatą (patrz. dodatki do szkolenia). Szkolenie występuje także w formie stacjonarnej. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi terminami na stronie  Stacjonarne szkolenie PRINCE2 Practitioner

 • PDU (Professional Development Units)

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują (Professional Development Units):  18 punktów PDU  

Progress Project jest w gronie PMI R.E.P. Registered Education Provide. Jesteśmy organizacją o statusie R.E.P.s sprawdzoną i zatwierdzoną jako dostawcy szkoleń z zarządzania projektami przez Project Management Institute (PMI). 
Link do katalogu PMI: https://ccrs.pmi.org/search/provider/1000004925

Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Opis szkolenia i cel

Szkolenie PRINCE2® Practitioner wydaje się być naturalnym krokiem następczym po szkoleniu Foundation, dla tych którzy:
    • Zafascynowało piękno i elastyczność królewskiej metodyki zarządzania projektami,
    • Chcą przećwiczyć praktyczne zastosowanie metodyki w scenariuszach projektowych,
    • Potrzebują formalnego, mocnego certyfikatu potwierdzającego wysokie umiejętności zarządzania projektami.
Szkolenie odbywa się w formie warsztatu, gdzie grupa rozwiązuje ćwiczenia w stylu egzaminacyjnym. Są to ćwiczenia bazujące na taksonomii Blooma a więc sprawdzające nie tylko wiedzę ale także: rozumienie, zastosowanie, analizę, syntezę i ocenę. Wszystkie ćwiczenia są nie tylko interesujące dla uczestników, wywołujące dużo dyskusji, umożliwiające powtórzenie wiedzy podstawowej, ale przede wszystkim niezwykle skutecznie przygotowują do zdania egzaminu PRINCE2® Practitioner.

PRINCE2®  to bardzo elastyczna metodyka zarządzania wszystkimi rodzajami projektów.  Opracowana z potrzeby poprawienia skuteczności projektów państwowych. Pojawiła się w pierwotnej wersji pod nazwą PROMPT (Project Resource Organisation Management Planning Techniques), następnie usprawniona jako PRINCE® i wreszcie stała się PRINCE2®. Od tej pory stytematycznie aktualizowana jako PRINCE2® jednak ze wskazaniem roku wydania (2002, 2005, 2009, 2017).  PRINCE2® w rozwinięciu oznacza PRojects IN Controlled Enviroments. Jest to międzynarodowy bestseller ponieważ wprowadza wspólny język, którym posługują się wszyscy uczestniczący projektu, dzięki czemu w ten sam sposób rozumieją i posługują się pojęciami specjalistycznymi. Sama metodyka jest bardzo elastyczna i skalowalna oraz czytelnie definiuje cykl życia projektu, jeszcze od fazy jego przygotowywania poprzez kolejne etapy zarządcze aż do momentu zamknięcia projektu. W środowisku PRINCE2® wszyscy uczestniczący projektu mają konkretnie przypisane role i obowiązki – wiadomo kto podejmuje decyzje a kto ma delegowaną pracę do wykonania. Jest także przepisem na sukces przedsięwzięcia, gdzie sukces rozumiany jest jako osiągnięcie założonych korzyści biznesowych. Elastyczność pozwala na zastosowanie jej w bardzo biurokratycznym,  stylu kaskadowym (Waterfall) jak i bardzo zwinnym podejściu (Agile). Ten wspomniany przepis na sukces składa się z 21 ogólnych elementów. Są to:
•    7 pryncypiów (nakazów), które muszą być bezwzględnie zastosowane i przestrzegane w całym projekcie,
•    7 procesów tworzących cykl życia projektu,
•    7 tematów – obszarów zarządzania, które musza być właściwie zastosowane w każdym procesie projektowym.
Z procesami i tematami ściśle powiązanych jest 26 produktów zarządczych oraz konieczne dostosowanie metodyki do kontekstu projektu. Wspomniane produkty mogą przyjąć formę obszernych dokumentów, notatek lub nawet krótkich ustaleń projektowych. Metodyka ma uporządkowany i formalny charakter, dlatego cieszy się ogromnym powodzeniem wykorzystywana przy realizacji złożonych przedsięwzięć. Patrząc z drugiej strony jest uniwersalną i elastyczną metodą, używaną z ogromnym sukcesem w projektach zarówno małej jak i złożonej skali. Przede wszystkim koncentruje się korzyściach jakie ma dać tworzony projekt. PRINCE2®  rozwija sztukę analitycznego, eksperckiego analizowania każdego projektu. Jest metodą, którą każdy uczestnik szkolenia może swobodnie opanować.

PRINCE2®, MSP®, P3O®,  ITIL®,  są zarejestrowanymi znakami handlowymi AXELOS Limited, używanymi za zezwoleniem AXELOS Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.  Logo Swirl™ jest znakiem handlowym AXELOS Limited, używanym za zezwoleniem AXELOS Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Progress Project jest znakiem handlowym Progress Project.

Korzyści dla uczestników

•    Możliwe zdobycie międzynarodowego certyfikatu – PRINCE2® Practitioner,
•    Wszystkie ćwiczenia wykonywane w dniach szkoleniowych są autorskim opracowaniem Progress Project – tzw. Oficjalne przykładowe („sample”) egzaminacyjne udostępniamy uczestnikom jako praca domowa,
•    Ciekawe i pasjonujące zajęcia,
•    Praktyczne wskazówki zastosowania w sytuacjach projektowych.

Metody szkolenia

Program szkolenia

Dzień I

 1. Wprowadzenie.
 2. Przegląd reguł egzaminu PRINCE2® Practitioner.
 3. Ćwiczenie D1:
  • pryncypia,
  • uzasadnienie biznesowe,
  • organizacja,
  • jakość,
  • plany,
  • ryzyko,
  • zmiana,
  • postępy,
  • przygotowanie projektu,
  • zarządzanie strategiczne projektem,
  • inicjowanie projektu,
  • sterowanie etapem,
  • zarządzanie dostarczaniem produktów,
  • zarządzanie końcem etapu,
  • zamykanie projektu.

Praca domowa:
Przykładowy egzamin PRINCE2® Practitioner.

Dzień II

 1. Wprowadzenie.
 2. Ćwiczenie D2:
  • pryncypia,
  • uzasadnienie biznesowe,
  • organizacja,
  • jakość,
  • plany,
  • ryzyko,
  • zmiana,
  • postępy,
  • przygotowanie projektu,
  • zarządzanie strategiczne projektem,
  • inicjowanie projektu,
  • sterowanie etapem,
  • zarządzanie dostarczaniem produktów,
  • zarządzanie końcem etapu,
  • zamykanie projektu.
 3. Zakończenie.

 

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują Voucher na egzamin, który mogą wykorzystać w dowolnym momencie przez okres roku. Egzamin PRINCE2® Practitioner trwa 150minut. Uczestnik podczas zamawiania egzaminu może zdecydować w jakim jezyku chce zdawać egzamin. 

Formularz kontaktowy

Pobierz ofertę

pobierz ofertę:PDFDOC