Specyfika pracy działów HR i kadr powiązana jest nieodłącznie z mierzeniem się z ciągłymi wyzwaniami stawianymi przez ewoluujący rynek pracy.

Dobrze przygotowany pracownik tych działów organizacji powinien brać udział w szkoleniach HR, aby posiadać umiejętności pracy pod presją czasu i być dobrze zorientowany na cel wyznaczany mu przez firmę.

Istotne są także umiejętności słuchania i empatii a także kreatywność i elastyczność. Specjaliści w tym zakresie powinni aktywnie reagować na potrzeby zmieniającego się rynku.

Te i inne predyspozycje można w łatwy a także efektywny sposób rozwijać oraz kształtować za pomocą naszej oferty szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi.

Kontakt

Progress Project Sp. z o.o.
ul. Światowa 22
02-229 Warszawa
fax.22 460 46 04