Zarządzanie logistyką - jest nieodłącznym elementem składowym zarządzania łańcuchem dostaw i jedną z dziedzin zarządzania funkcjonalnego. Obejmuje szeroki zakres zagadnień zaczynając od zarządzania funkcją logistyczną firmy, a kończąc na operacyjnych tematach realizacji procesów logistycznych.

Szkolenia z logistyki to świetny sposób na poznanie metod tworzenia planów, ich wdrażania, realizacji i kontroli, a także efektywnego i wydajnego przepływu dóbr, usług oraz informacji pomiędzy miejscem wytworzenia a punktem wykorzystania, w celu usprawnienia codziennej pracy związaną z zarządzaniem towarem w organizacji.

Prawidłowa organizacja i zarządzanie logistyką jest czynnikiem stanowiącym o przewadze nad konkurencją.

Kontakt

Progress Project Sp. z o.o.
ul. Światowa 22
02-229 Warszawa
fax.22 460 46 04