Szkolenie otwarte

MS Excel - poziom zaawansowany

MS Excel - poziom zaawansowany

Terminy szkolenia

12-13 listopada 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting
19-20 listopada 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting

Opis szkolenia i cel

Celem szkolenia jest usprawnienie pracy w MS Excel z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi, funkcji i dołączonych do oprogramowania dodatków. Dzięki nowym narzędziom, praca w arkuszu kalkulacyjnym stanie się sprawniejsza, szybsza i przyjemniejsza. Wykonywanie wielu zadań, bez znajomości skutecznych metod zarządzania danymi, ich organizacji i ich właściwego wykorzystania, bazując na posiadanej wiedzy i umiejętnościach, może sprawiać dużo trudności i może zajmować bardzo dużo czasu. Dzięki podniesieniu efektywność wykonywanych zadań z zastosowaniem nowych rozwiązań, praca w MS Excel stanie się, nie nudną, ale pasjonującą przygodą. 

Korzyści dla uczestników

 • przyspieszenie prac związanych z organizacją danych i ich zarządzaniem,
 • zastosowanie narzędzi do analizy dużych zbiorów danych, 
 • budowanie zaawansowanych formuł z zastosowaniem złożonych funkcji, również przy użyciu ich zagnieżdżeń,
 • wykorzystanie profesjonalnych rozwiązań do sprawniejszej pracy,
 • analiza danych z zastosowaniem dodatków oraz możliwości tworzenia makr.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest przy wykorzystaniu ciekawych przykładów opartych na zadaniach rzeczywistych (bazujących na rozwiązaniach stosowanych w przedsiębiorstwach). Część przykładów przedstawianych jest w oparciu o tematykę związaną z branżą, w której pracują uczestnicy. Na zajęciach możliwe jest analizowanie przypadków wynikających bezpośrednio z zadań wykonywanych w pracy zawodowej.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie czyli jak zrobić coś łatwiej:
  • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
  • różne metody kopiowania i wklejania danych,
  • wypełnianie serią danych,
  • tworzenie własnych serii danych np. z nazwiskami pracowników,
  • formatowanie tabel,
  • malarz formatów – jak go użyć wielokrotnie,
  • adresowanie komórek,
  • zasady prawidłowego wprowadzania danych,
  • usprawnianie edycji,
  • zamiana.
 2. Przydatne narzędzie - przejdź do specjalne:
  • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
  • uzupełnianie pustych komórek,
  • szybkie usuwanie błędów.
 3. Funkcje:
  • funkcje wyszukiwania i odwołań (wyszukaj.pionowo, indeks,
  • podaj.pozycję),
  • funkcje matematyczne (suma.jeżeli),
  • funkcje logiczne (jeżeli, oraz, lub),
  • funkcje baz danych,
  • funkcje tekstowe,
  • ręczne i automatyczne przypisywanie nazw zakresom komórek,
  • profesjonalne adresowanie bezwzględne,
  • zagnieżdżanie funkcji.
 4. Znajdowanie nieprawidłowości lub błędów czyli formatowanie warunkowe:
  • formatowanie komórek zawierających określony tekst,
  • formatowanie komórek zawierających określone wartości,
  • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
  • szukanie wartości unikatowych,
  • tworzenie formuł do sformatowania komórek, które należy sformatować.
 5. Jak zabezpieczyć dane, czyli ochrona arkusza i skoroszytu:
  • ochrona arkusza,
  • ochrona skoroszytu,
  • sprawdzanie poprawności danych,
  • zaznaczanie nieprawidłowych danych.
 6. Sortowanie i filtrowanie.
  • sortowanie zaawansowane,
  • sumy częściowe,
  • autofiltr niestandardowy,
  • filtr zaawansowany.
 7. Tabele przestawne i wykresy przestawne.
  • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,
  • grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg. czasu, liczb, tekstu),
  • pola i elementy obliczeniowe,
  • tabela przestawna z danych zewnętrznych,
  • przykłady na podstawie raportu sprzedaży, wiekowania należności,
  • raportu logistycznego,
  • wykresy przestawne.
 8. Wizualizacja danych czyli zaawansowane wykresy:
  • przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości,
  • linia trendu,
  • własny szablon wykresy.
 9. Współpraca z innymi aplikacjami czyli import danych ze źródeł zewnętrznych:
  • import z Accessa,
  • import plików tekstowych,
  • kwerenda sieci Web,
  • narzędzie MS Query.
 10. Analiza wielowariantowa - scenariusze.
 11. Dodatek Solver. Narzędzie szukaj wyniku.
 12. Nagrywanie makr:
  • bezpieczeństwo,
  • rejestrowanie i uruchamianie,
  • przypisywanie makr do przycisków na paskach poleceń.

Harmonogram

Harmonogram Dzień 1 Dzień 2
Rejestracja uczestników 9:45 - 10:00  
Zajęcia 10:00 - 11:00 9:00 - 11:00
Przerwa 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
Zajęcia 11:15 - 13:00 11:15 - 13:00
Obiad 13:00 - 13:45 13:00 - 13:45
Zajęcia 13:45 - 15:00 13:45 - 15:00
Przerwa 15:00 - 15:10 15:00 - 15:10
Zajęcia 15:10 - 17:00 15:10 - 16:00

Koszt inwestycji

Przy zgłoszeniu do 30 października 2020r. obowiązuje cena 1050 zł. Po tym terminie koszt wynosi 1250 zł. 

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).

Aby uzyskać taką fakturę należy:

 • pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,
 • przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Wzór oświadczenia do pobrania

Informacja o PDU

Formularz rejestracyjny

pobierz formularz rejestracyjny:PDFDOCpobierz ofertę:PDFDOC
zapisy on-line