Six Sigma

Lean Six Sigma bazuje na potencjale podejścia Lean Manufacturing oraz Six Sigma. LM koncentruje się na eliminacji marnotrawstwa i monitorowaniu przeciążeń, Six Sigma natomiast na redukcji zmienności występującej w procesach. Pierwotnie LSS głównie miała zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych z czasem natomiast zaczęto stosować ją również w organizacjach usługowych. Wyróżnikiem metody Lean SIX SIGMA na tle innych działań, celem których jest poprawa i optymalizacja procesów jest bazowanie na twardych danych oraz późniejszej analizie związków przyczynowo skutkowych faktów.

Six Sigma

Lean Six Sigma bazuje na potencjale podejścia Lean Manufacturing oraz Six Sigma. LM koncentruje się na eliminacji marnotrawstwa i monitorowaniu przeciążeń, Six Sigma natomiast na redukcji zmienności występującej w procesach. Pierwotnie LSS głównie miała zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych z czasem natomiast zaczęto stosować ją również w organizacjach usługowych. Wyróżnikiem metody Lean SIX SIGMA na tle innych działań, celem których jest poprawa i optymalizacja procesów jest bazowanie na twardych danych oraz późniejszej analizie związków przyczynowo skutkowych faktów.

Dzięki metodzie LEAN SIX SIGMA

 • zrozumiesz zmienność swojego procesu
 • poprawisz skuteczność i efektywność procesu
 • zbudujesz model przyczynowo skutkowy swojego procesu
 • zbudujesz obraz statystyczny procesu
 • poprawisz satysfakcję klientów swojego procesu
 • będziesz w stanie redukować koszty funkcjonowania procesów
 • staniesz się wartościowszym pracownikiem dla swojej organizacji – zrobisz różnicę

Warsztaty Lean SIX SIGMA z Progress Project – czyli co nas wyróżnia.

 • wzmacniamy liderów zmian dając im narzędzia i praktyczną wiedzę
 • certyfikowaliśmy 124 green beltów, projekty przez nich obronione i wdrożone przyniosły ponad 10 mln zł i ciągle przynoszą oszczędności organizacjom, w których pracują
 • doświadczenie naszych trenerów, potwierdzone jest wieloletnią praktyką
 • uczestnicy w trakcie warsztatów poznają pełne spectrum narządzi wykorzystywanych w metodzie LEAN SIX SIGMA w kontekście projektu, który równolegle prowadzą
 • uczestnicy w trakcie realizacji warsztatów jak również po nich otrzymują wsparcie trenera przy realizowanym projekcie
Dowiedz się więcej na temat SIX SIGMA

Kontakt

Progress Project Sp. z o.o.
ul. Światowa 22
02-229 Warszawa
fax.22 460 46 04