W XXI wieku ciężko wskazać zawód, w którym nie wykorzystuje się chociażby w najmniejszym stopniu urządzeń informatycznych.

Obecnie każde przedsiębiorstwo małe czy duże oczekuje od swoich pracowników posiadania chociażby minimalnych umiejętności z zakresu obsługi komputera i oprogramowania. Tymczasem niewiele potrzeba aby takiego pracownika przeszkolić do poziomu zaawansowanego chociażby z obsługi programu Excel czy Access.

Zapraszamy do zapoznania się z listą szkoleń pozwalających na zdobycie umiejętności w obsłudze komputera i podstawowych programów używanych na całym świecie.

Kontakt

Progress Project Sp. z o.o.
ul. Światowa 22
02-229 Warszawa
fax.22 460 46 04