Szkolenie otwarte

Szkolenie online: MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych

Szkolenie online: MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych

Terminy szkolenia

Informacje dodatkowe

Szkolenie onlnie będzie realizowane na platformie Zoom Meetings. Bloki Online 5x2h

Opis szkolenia i cel

MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją odpowiedź w arkuszu kalkulacyjnym. Jego uniwersalność, a także skala dostępności na świecie, sprawiły, że na chwilę obecną jest on wykorzystywany niemalże w każdym przedsiębiorstwie.

Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z:

 • funkcją i możliwościami jakie daje MS Excel,
 • cechami i sposobem tworzenia przejrzystych i czytelnych tabel,
 • różnymi możliwościami formatowania tabel,
 • podstawowymi funkcjami i formułami tekstowymi i obliczeniowymi.

Ponadto każdy uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę odnośnie tworzenia tabel, wykresów i zestawień obliczeniowych, raportów i analiz w programie Microsoft Excel.  
 

Korzyści dla uczestników

 • poznasz i zrozumiesz zasady podstawowych i zaawansowanych funkcji arkuszy MS Excel,
 • nauczysz się posługiwać tabelami przestawnymi
 • przyspieszenie prac związanych z organizacją danych i ich zarządzaniem,
 • zastosowanie narzędzi do analizy dużych zbiorów danych, 
 • budowanie zaawansowanych formuł z zastosowaniem złożonych funkcji, również przy użyciu ich zagnieżdżeń,
 • wykorzystanie profesjonalnych rozwiązań do sprawniejszej pracy,
 • analiza danych z zastosowaniem dodatków oraz możliwości tworzenia makr.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest przy wykorzystaniu ciekawych przykładów opartych na zadaniach rzeczywistych (bazujących na rozwiązaniach stosowanych w przedsiębiorstwach). Część przykładów przedstawianych jest w oparciu o tematykę związaną z branżą, w której pracują uczestnicy. 

Marek Jackiewicz

Trener i konsultant Progress Project. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dydaktyk i szkoleniowiec z zamiłowania. 

Od prawie 20 lat związany z działalnością edukacyjną. Spędził kilkanaście tysięcy godzin ze słuchaczami na sali szkoleniowej, ponadto z około tysiącem uczestników przeprowadzał konsultacje indywidualne.

Specjalizuje się w szkoleniach produktowych, związanych z narzędziami informatycznymi, ogólnodostępnymi, jak np. pakietów biurowych, czy programów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych, ale również z dedykowanych narzędzi pisanych na zamówienie.

Chętnie podejmuje zagadnienia poruszane przez uczestników szkolenia i zachęca do wspólnego ich rozwiązywania.

Program szkolenia

Plan szkolenia. Bloki Online do 2 h

 1. Budowa MS Excel: 
  • skoroszyt,
  • arkusz,
  • kolumny,
  • wiersze,
  • zakres komórek,
 2. Wpisywanie danych: 
  • tekstowych,
  • liczbowych.
 3. Formatowanie danych.
 4. Obliczenia: 
  • podstawowe funkcje matematyczne (suma, różnica, iloczyn, iloraz, minimum, maksimum, średnia),
  • zaokrąglanie,
  • zliczanie,
  • data i godzina.
 5. Przydatne narzędzia:
  • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
  • uzupełnianie pustych komórek,
  • szybkie usuwanie błędów,
  • wypełnianie błyskawiczne.
 6. Funkcje:
  • funkcje wyszukiwania – wyszukaj.pionowo 
  • funkcje matematyczne – m.in. suma.jeżeli,
  • funkcje logiczne – m.in. jeżeli,
  • nazywanie komórek i zakresów komórek.
 7. Sortowanie i filtrowanie – m.in. omówienie obiektu Tabela:
  • automatyczne podsumowania, 
  • filtr zaawansowany.
 8. Tabele przestawne i wykresy przestawne:
  • kontrolowanie poprawności danych,
  • układy tabel: kompaktowy, konspekt i tabelaryczny,
  • grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg. czasu, liczb, tekstu),
  • wykresy przestawne.
 9. Wizualizacja danych czyli zaawansowane wykresy:
  • przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości,
  • własny szablon wykresy.
    

Koszt inwestycji

Przy zgłoszeniu do 30 października 2020r. obowiązuje cena 720 zł. Po tym terminie koszt wynosi 820 zł. 

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).

Aby uzyskać taką fakturę należy:

 • pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,
 • przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Wzór oświadczenia do pobrania

Informacja o PDU

Formularz rejestracyjny

pobierz formularz rejestracyjny:PDFDOCpobierz ofertę:PDFDOC
zapisy on-line