Tematyka rozwijania umiejętności interpersonalnych to przede wszystkim zwiększanie umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi oraz prawidłowymi kontaktami międzyludzkimi zarówno w organizacji jak i życiu prywatnym.

Takie kompetencje są wręcz wymagane do sprawnego funkcjonowania w biznesie.

Głównym celem rozwijania umiejętności interpersonalnych jest osiągnięcie odpowiedniej skuteczności w zarządzaniu organizacją oraz inicjowanie i podtrzymywanie aktywnych i pozytywnych relacji ze współpracownikami.

Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty szkoleń z obszarów, efektywności osobistej i przywódczej, negocjacji oraz poszerzenia informacji o prawie.

Kontakt

Progress Project Sp. z o.o.
ul. Światowa 22
02-229 Warszawa
fax.22 460 46 04