Metodyka IPMA

International Project Management Association (IPMA) jest międzynarodową organizacją non-profit zrzeszającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami w 57 krajach na całym świecie. IPMA® odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i promocji zawodu kierownika projektów poprzez IPMA Competence Baseline (ICB) wyznacza standardy i wytyczne dla pracy wielu ekspertów zarządzania projektami. 

Metodyka IPMA

International Project Management Association (IPMA) jest międzynarodową organizacją non-profit zrzeszającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami w 57 krajach na całym świecie. IPMA® odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i promocji zawodu kierownika projektów poprzez IPMA Competence Baseline (ICB) wyznacza standardy i wytyczne dla pracy wielu ekspertów zarządzania projektami. International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią International Project Management Association (IPMA) jako jedyna polska organizacja członkowska.

Certyfikacja

Uniwersalny czteropoziomowy system certyfikacji IPMA (4-L-C) należy do najbardziej uznanych systemów oceny oraz potwierdzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności Project Management. Został opracowany jako proces ciągłego doskonalenia i rozwoju kompetencji kierownika projektu. Certyfikacja przeprowadzana jest na czterech poziomach A, B, C i D. Ocena kandydata obejmuje 3 obszary kompetencji: behawioralne, techniczne oraz kontekstowe. Na ocenę składają się: samoocena kandydata, rozmowa indywidualna oraz wynik egzaminu pisemnego.

Poziomy certyfikacji tworzą odpowiednią strukturę dla kształtowania ścieżek kariery oraz organizacyjnych modeli dojrzałości, a także dla programów rozwoju personelu pojedynczych osób, firm i innych organizacji. System certyfikacji umożliwia pracodawcy, a także firmie dobranie właściwego Project Managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata.

Poziomy certyfikacji:

  • Poziom A - Certified Projects Director

  • Poziom B – Certified Senior Project Manager

  • Poziom C – Certified Project Manager

  • Poziom D - Certified Project Management Associate

Recertyfikacja

Certyfikaty IPMA: A, B, C, D wydawane są na okres 5 lat, po którym muszą być odnowione (recertyfikowane). Proces recertyfikacji (prolongowanie ważności certyfikatu jeszcze w okresie jego ważności) jest zdefiniowany w Wytycznych Kompetencji NCB3.0.

W praktyce proces recertyfikacji odbywa się w oparciu o wiedzę i doświadczenie osoby certyfikowanej jakie nabyła ona w trakcie trwania ważności certyfikatu. Do oceny tej wiedzy i doświadczena służą Jednostki Aktywności Projektowej (JAP), które uzyskuje się w trakcie trwania certyfikatu.

Dowiedz się więcej na temat IPMA® - Zarządzanie projektami

Kontakt

Progress Project Sp. z o.o.
ul. Światowa 22
02-229 Warszawa
fax.22 460 46 04